Reference: Aerodrom Beograd

Pogledajte na: beg.aero

Godina2009

Klijent Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Pogledajte više...

Portal Aerodroma Nikola Tesla sadrži interaktivni plan aerodroma, sezonski i dnevni red letenja, raspored poletanja i sletanja za tekući dan. Portal je zasnovan na OCP sistemu i integrisan sa informacionim sistemom Aerodroma, njihovom meteo stanicom, kao i drugim izvorima podataka.