Reference: Banca Intesa

Pogledajte na: bancaintesa.rs

Godina2009

Klijent Banca Intesa

Pogledajte više...

Na domaćem tržištu prednjači po svim najznačajnijim kriterijumima uspešnosti bankarskog poslovanja: po bilansnoj sumi, plasmanima, ukupnim depozitima i prihodima. Sajt zasnovan na OCP sistemu je izradjen prema korporativnim standardima u ASP.NET tehnologiji pruža detaljne informacije o uslugama i interfejs okrenut ka korisniku.