Reference: Delta Broker

Pogledajte na: deltabroker.rs

Godina2007

Klijent Delta M

Pogledajte više...

Na ovom sajtu možete naći informacije za odluku gde uložiti novac. Sajt sadrži detaljan pregled kretanja vrednosti hartija na Beogradskoj berzi, i napredne flash komponente u svrsi grafičkog prikaza trenda vrednosti, obima trgovanja i drugih parametara od interesa za mudru investicionu odluku.