Reference: HaloOglasi

Pogledajte na: halooglasi.com

Godina2012

Klijent HaloOglasi

Pogledajte više...

HaloOglasi izabrali su Omnicom solutions za razvoj platforme novog sajta koji obuhvata matični sajt HaloOglasi sa još pet zasebnih portala: HaloNekretnine, HaloAutomobili, HaloPosao, HaloGradnja i HaloMarket. Svaki od portala ima svoje specifičnosti prilikom pretraživanja i prikaza oglasa pa je to bio dodatni izazov prilikom razvijanja sajta. Osim toga, svi sajtovi su povezani sa Back-office aplikacijom koja služi za obradu oglasa unutar kompanije HaloOglasi.