Reference: HIP Petrohemija

Pogledajte na: hip-petrohemija.com

Godina2012

Klijent HIP Petrohemija

Pogledajte više...

Novi web sajt HIP Petrohemije dobio je potpuno novi izgled, uključivanjem četiri boje iz firminog logotipa u pomalo minimalističkom dizajnu. Sajt obuhvata napredne opcije kao što je registracija i prijava za tendere gde kompanija ima mogućnost da završi kompletan tenderski proces online i da konačno obavesti učesnike o rezultatima tendera.