Reference: Jubmes bank

Pogledajte na: jubmes.rs

Godina2007

Klijent Jubmes banka

Pogledajte više...

Sajt Jubmes banke, zasnovan na OCP sistemu, pruža detaljne informacije o uslugama banke i interfejs okrenut ka korisniku. Sajt služi kao portal ka drugim online servisima banke kao što su Home-banking i E-banking, a tu je i detaljan pregled kretanja na kursnoj listi.