Reference: Ratel

Pogledajte na: ratel.rs

Godina2009

Klijent Ratel

Pogledajte više...

Sajt Ratel-a (Republička agencije za telekomunikacije) odlikuje trojezična varijanta ćirilična, latinična i engleska. OCP platforma je koncipirana tako da su ćirilična i latinična verzija identične dok je samo za englesku neophodan nov unos tekstualnog sadržaja. Sajt sadrži informacije o aktivnostima agencije kao i veliki broj logički organizovanih PDF dokumenata. Na sajtu se možete informisati i o tenderima, javnim raspravama, informacijama za korisnike, regulativi i raznim drugim informacijama iz oblasti telekomunikacija.