Reference: SMESTA

Pogledajte na: smesta.mod.gov.rs

Godina2006

Klijent Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Pogledajte više...

Online rečnik koji omogućava pripadnicima Vojske Srbije da u kontaktu sa vojskama drugih država pravilno koriste strane izraze i skraćenice. Ovaj sajt omogućava im da pretražuju rečnik, glosar, skraćenice kao i da saznaju nešto više o formatima vojne prepiske. Sajt je urađen na srpskom (ćirilica, latinica) i engleskom jeziku, a rečnik sadrži srpske i engleske pojmove.