Reference: USAID

Pogledajte na: serbia.usaid.gov

Godina2011

Klijent USAID

Pogledajte više...

2006. godine Omnicom je dobio u zadatak da portal misije u Srbiji i Crnoj Gori prilagodi globalnim standardima USAID-a i omogući svakodnevno održavanje sadržaja od strane osoblja misije. OCP se pokazao kao idealan alat za to. Sledeći veliki redizajn portal je doživeo 2011. godine, kada su i podeljen na dva sajta: USAID Srbija i USAID Crna Gora. Portal prezentuje aktivnosti USAID-a u Srbiji i Crnoj Gori na dopadljiv i ilustrativan način.