Reference: Virtuelni Muzeј Dunava

Pogledajte na: virtuelnimuzejdunava.rs

Godina2012

Klijent Beogradska tvrđava

Pogledajte više...

Iako tek u početnoj fazi, „Мagični dodir Dunava – Virtuelni muzeј“ predviđen je kao multinacionalni projekat koji bi na jednom mestu prezentovao kulturno i prirodno nasleđe zemalja kroz koje Dunav protiče, a koji se odnose na njegov tok. Kao i mnogi sajtovi sa potrebom za kompleksnom bazom podataka i njenim stalnim proširivanjem, i ovaj sajt podržan je OCP-om, preko kog će institucije iz različitih zemalja, na različitim jezicima, imati mogućnost konstantnog unosa novih podataka i sadržaja.